PERSONUPPGIFTSHANTERING- GDPR

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Varbergs Massageterapi samlar in namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och hälsouppgifter.

De uppgifter vi samlar in gör vi för att säkerställa identitet, skicka bekräftelse på bokning, skicka påminnelse inför bokad tid och för att kunna ge rätt behandling.

Vi använder inte uppgifterna för profilering (utskick eller erbjudanden).

Vi lagrar uppgifterna efter Etiska rådets riktlinjer och bokföringslagens krav.

Du kan alltid begära ett registerutdrag över dina lagrade uppgifter.

Vi delar dina personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden

Clinicbuddy (Bokningskalender)
Hälsingegatan 7k
113 23 Stockholm

AnswerOnline (svarsservice)
Box 289
391 23 Kalmar